MDK- Mühendislik Dekanlar Konseyi

Konseyin başlıca amacı ülkemizde mühendislik eğitiminin sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunmak, mühendislik eğitiminin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirmek, bu önerilerin gerçekleştirilmesi yönünde çaba sarf etmek ve gerekli girişimlerde bulunmaktır.

GENEL SEKRETER

 Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK),19 Ocak 2001 tarihinde ODTÜ’de gerçekleştirilen ve benim de katıldığım Mühendislik Dekanları toplantısında alınan  karar uyarınca kurulmuştur. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin mühendislik ve mühendislik-mimarlık fakülte dekanlarından  oluşan MDK, deneyimlerin paylaşıldığı, güçlü ve zayıf yönlerin tartışıldığı,  dekanlar arasında iletişimi güçlendiren ve Türkiye’de mühendislik eğitim-öğretiminin dünya mühendislik eğitim standartlarının üzerinde olmasını sağlayacak çalışmaların yapılabileceği bir platform olarak kurulmuştur.

 

 

Türkiye’de 2023 yılı verilerine göre toplamda 207 üniversite vardır. Bunların 132’si devlet üniversitesi ve 75’i vakıf üniversitesidir. Ayrıca KKTC’de 16 Üniversite vardır. Bu üniversitelerin mühendislik fakülteleri de MDK kapsamındadır. Dolayısıyla Türkiye’de 207 mühendislik fakültesi dekanı ve Kıbrıs’ta yer alan üniversitelerdeki 11 mühendislik fakültesi dekanı olmak üzere toplam 218 mühendislik fakültesi dekanları  MDK’nın doğal üyesidir.

 

MDK, ülkemizde ve Kıbrıs’taki üniversitelerin mühendislik fakültelerinde, mühendislik eğitimi, araştırma ve topluma hizmet uygulamaları üzerinde bilgi ve deneyim paylaşımında bulunarak, mühendislik mesleğinin saygınlığını ve çekiciliğini sürdürecek ve arttıracak politikalar geliştirmek üzere girişimlerde bulunacak faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

 

39. MDK Toplantısı Ekim 2022 tarihinde  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde yapılmıştır. 40. MDK ise Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 5-6 Mayıs 2023 tarihinde yapılacaktır. MDK üyesi tüm dekan arkadaşlarımızı görüş alışverişleri yapmak, bir birimize destek olmak üzere 40.MDK toplantısına bekler, saygılarımı sunarım. 

 

Prof. Dr.  Berna Dengiz

berna_dengiz
Prof.Dr.Berna Dengiz
1
DEVLET ÜNİVERSİTESİ
1
VAKIF ÜNİVERSİTESİ
1
KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
1
ÖZEL STATÜLÜ ÜNİVERSİTE