Hakkında
muh-dek-logo

Tarihçe

19 Ocak 2001 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Mühendislik Dekanları Toplantısı sonucunda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin mühendislik ve mühendislik-mimarlık fakülte dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi kurulmasına karar verilmiştir. Mühendislik dekanları arasında deneyimlerin paylaşıldığı, iyi uygulamaların tartışıldığı, güçlü ve zayıf yönlerin irdelendiği, iletişimi güçlendiren bir platformdur.

muh-dek-logo

Amaç

Konseyin başlıca amacı ülkemizde mühendislik eğitiminin sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunmak, mühendislik eğitiminin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirmek, bu önerilerin gerçekleştirilmesi yönünde çaba sarf etmek ve gerekli girişimlerde bulunmaktır.

berna_dengiz

Kısa Biyografi:

Gazi Üniversitesinden 1994 yılında mezun olan Berna Dengiz 1978 yılında AİTİA ve 1984 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yüksek lisans, 1987 yılında ise Gazi Üniverstesinde  Endüstri Mühendisliği doktora derecesini alarak aynı yıl yardımcı doçent, 1992 yılında doçent, 1998 yılında profesör kadrosuna atandı. 1996-2000 yılları arasında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekan yardımcılığı, 2001 yılında dekan vekilliği görevlerini yürüttü.

 2005 yılında Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde çalışmaya başladı. 2008 yılında atandığı Mühendislik Fakültesi dekanlık görevine halen devam etmektedir.

Dr.Dengiz 1994 yılında NATO-B2 programı bursiyeri olarak ABD de Pittsburgh Üniversitesinde araştırmalar yapmıştır. 1996 ve 2002 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundadion) uluslararası ikili işbirliği desteğiyle  Pittsburgh ve Auburn Üniversitelerinde araştırmalar yürüttü.  2002 yılında bir yıl (sebatical) iznini ABD Auburn üniversitesinde çalışarak geçirdi.

Prof. Dr. Berna Dengiz birçok ulusal ve uluslararası kuruluşta çeşitli görevler üstlenmiştir. Bunlardan bazıları; Türkiye Merkez Bankası Bilgi İşlem ve İstatistik Genel Müdürlüğünde Danışman, ODTÜ Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi (MODSIMMER) danışma kurulu üyesi, TUBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Danışma Kurulu üyesi, KOSGEB-Başkent Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi Koordinatörü, OSTİM Medikal Küme Danışma Kurulu Üyesi, Başkent Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma Merkezi (TOCAM) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Prof. Dr. Berna Dengiz bir çok kamu kuruluşu ve özel sektör kuruluşlarında yürütülen projelerde proje yürütücüsü veya danışman olarak çalışmıştır. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde çalışan, yürütücülük yapan, Dr. Dengiz Türkiye’de ve dünyada kadın konusunda Ulusal ve uluslararası kongre ve çalıştaylar düzenlemiştir.

Dr. Dengiz, Yöneylem Araştırması ve Yönetim Bilimine yaptığı bilimsel katkıları, akademik dünyaya kazandırdığı kadın akademisyenler, kadın mühendisler konusundaki araştırmaları nedeniyle 2011 yılında Amerika Birleşik Devletlerin’de INFORMS (Institute for Operations Research and Management Science-Yöneylem Araştırması ve Yönetim Bilimi Enstitüsü) bünyesindeki WORMS (Women in Operations Research and Management Science) ödülünü Amerika Birleşik Devletleri dışından ilk kez alan bir akademisyendir. 

Ayrıca 2012 yılında Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) tarafından verilen “Bilimde Önder  Kadın” ödülünü ve Uluslararası İş ve Meslek Sahibi kadınlar Federasyonu tarafından  verilen “Bilim Kadını ödülü”nü almıştır.  Başkent Üniversitesi önder araştırmacıları arasında ilk yirmiye girerek 2023 yılı Yüksek Performans Ödülü almıştır.

2009 yılından 2022 Ekim ayına kadar Mühendislik Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Dengiz, MDK’nın çeşitli komisyonlarında çalışmıştır. 2022 Ekim ayında İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesinde yapılan 39. MDK Genel Kurulu’nda Mühendislik Dekanları Konseyi Genel Sekreterliği’ne seçilmiştir.

MDK Genel Sekreterinin Mesajı

 Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK),19 Ocak 2001 tarihinde ODTÜ’de gerçekleştirilen ve benim de katıldığım Mühendislik Dekanları toplantısında alınan  karar uyarınca kurulmuştur. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin mühendislik ve mühendislik-mimarlık fakülte dekanlarından  oluşan MDK, deneyimlerin paylaşıldığı, güçlü ve zayıf yönlerin tartışıldığı,  dekanlar arasında iletişimi güçlendiren ve Türkiye’de mühendislik eğitim-öğretiminin dünya mühendislik eğitim standartlarının üzerinde olmasını sağlayacak çalışmaların yapılabileceği bir platform olarak kurulmuştur.

 

 

Türkiye’de 2023 yılı verilerine göre toplamda 207 üniversite vardır. Bunların 132’si devlet üniversitesi ve 75’i vakıf üniversitesidir. Ayrıca KKTC’de 16 Üniversite vardır. Bu üniversitelerin mühendislik fakülteleri de MDK kapsamındadır. Dolayısıyla Türkiye’de 207 mühendislik fakültesi dekanı ve Kıbrıs’ta yer alan üniversitelerdeki 11 mühendislik fakültesi dekanı olmak üzere toplam 218 mühendislik fakültesi dekanları  MDK’nın doğal üyesidir.

 

MDK, ülkemizde ve Kıbrıs’taki üniversitelerin mühendislik fakültelerinde, mühendislik eğitimi, araştırma ve topluma hizmet uygulamaları üzerinde bilgi ve deneyim paylaşımında bulunarak, mühendislik mesleğinin saygınlığını ve çekiciliğini sürdürecek ve arttıracak politikalar geliştirmek üzere girişimlerde bulunacak faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

 

39. MDK Toplantısı Ekim 2022 tarihinde  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde yapılmıştır. 40. MDK ise Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 5-6 Mayıs 2023 tarihinde yapılacaktır. MDK üyesi tüm dekan arkadaşlarımızı görüş alışverişleri yapmak, bir birimize destek olmak üzere 40.MDK toplantısına bekler, saygılarımı sunarım. 

 

Prof.Dr.Berna Dengiz

muh-dek-logo

Yürütme Kurulu

 • KONSEY YÜRÜTME KURULU ( Mayıs 2023 -  )

 • Genel Sekreter : Prof. Dr. Berna Dengiz (Başkent Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Mustafa M. Demir (İzmir Teknoloji Enstitüsü )

  • Prof. Dr. Gültekin Özdemir (Süleyman Demirel Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Günay Anlaş (Boğaziçi Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Yılser Devrim (Atılım Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Şükrü Özen (Akdeniz Üniversitesi) 


  1.Dönem Yürütme Kurulu (26 Ocak 2001 - Aralık 2002) 

  Genel Sekreter : Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ (ODTÜ)

  • Prof. Dr. Mehmet Baray (Bilkent Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan (Boğaziçi Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Ahmet Kaya (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Hamit Serbest (Çukurova Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Yılmaz Sekin (Celal Bayar Üniversitesi)     

  2.Dönem Yürütme Kurulu (Aralık 2002- Aralık 2003)

  Genel Sekreter : Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ (ODTÜ)

  • Prof. Dr. Mehmet Baray (Bilkent Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Ahmet Kaya (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan (Boğaziçi Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Hasancan Okutan (İstanbul Teknik Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Yılmaz Sekin (Celal Bayar Üniversitesi) 

  3.Dönem Yürütme Kurulu (Aralık 2003 - Mayıs 2006) 

  Genel Sekreter : Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan (Boğaziçi Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Mehmet Baray (Bilkent Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş (Dokuz Eylül Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Mehmet Nuri Bodur (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Hasancan Okutan (İstanbul Teknik Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Mustafa Tokyay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

  4.Dönem Yürütme Kurulu (Mayıs 2006 - Mayıs 2008) 

  Genel Sekreter : Prof. Dr. Hasan MANDAL (Anadolu Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Savaş AYBERK (Kocaeli Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Mehmet BARAY (Bilkent Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Rıdvan BERBER (Ankara Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Mehmet Nuri BODUR (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Cüneyt GÜZELİŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Sedat ÜLKÜ (Uludağ Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Ali Rıza KAYLAN (Boğaziçi Üniversitesi, 3. Dönem MDK Genel Sekreteri)

  5.Dönem Yürütme Kurulu (Mayıs 2008 - Mayıs 2010) 

  Genel Sekreter : Prof. Dr. Hasan MANDAL (Anadolu Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Zafer DURSUNKAYA (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Levent KANDİLLER (Çankaya Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Veli ÇELİK (Kırıkkale Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Barış ÖZERDEM (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

  • Prof. Dr. Sedat ÜLKÜ (Uludağ Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Ali Rıza KAYLAN (Boğaziçi Üniversitesi, 3. Dönem MDK Genel Sekreteri)

  6.Dönem Yürütme Kurulu (Mayıs 2010 - Mayıs 2012) 

  Genel Sekreter : Prof. Dr. Zafer DURSUNKAYA (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Cafer ÇELİK (Atatürk Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Levent KANDİLLER (Çankaya Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Veli ÇELİK (Kırıkkale Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Barış ÖZERDEM (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

  • Prof. Dr. Sevgi ŞENSÖZ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Hasan MANDAL (Anadolu Üniversitesi, 4. 5. Dönem MDK Genel Sekreteri)

  • Prof. Dr. Ahmet CAN (Trakya Üniversitesi) 

  7.Dönem Yürütme Kurulu (Mayıs 2012 - Mayıs 2013)

  Genel Sekreter  :  Prof. Dr. Zafer DURSUNKAYA (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Cafer ÇELİK (Atatürk Üniversitesi) 

  • Prof. Dr. Cevdet MERİÇ (Fatih Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Veli ÇELİK (Kırıkkale Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Levent AKIN (Boğaziçi Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU (Anadolu Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Hasan MANDAL (Sabancı Üniversitesi, 4. 5. Dönem MDK Genel Sekreteri) 

  • Prof. Dr. Hasan AMCA (Doğu Akdeniz Üniversitesi)

  8.Dönem Yürütme Kurulu (Mayıs 2013 - Mayıs 2015)

  Genel Sekreter : Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU (Anadolu Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Levent AKIN (Boğaziçi Üniversitesi) 

  • Prof. Dr. Mustafa ALÇI (Erciyes Üniversitesi) 

  • Prof. Dr. Veli ÇELİK (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Cevdet MERİÇ (Fatih Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Funda TIHMINLIOĞLU (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

  • Prof. Dr. Zafer DURSUNKAYA (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 6. 7. Dönem MDK Genel Sekreteri)

  9.Dönem Yürütme Kurulu (Mayıs 2015 - Mayıs 2016)

  Genel Sekreter : Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU (Anadolu Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Zafer Dursunkaya (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 6. 7. Dönem MDK Genel Sekreteri)
  • Porf. Dr. Mustafa Alçı (Erciyes Üniversitesi) 
  • Prof. Dr. Levent Akın (Boğaziçi Üniversitesi) 
  • Prof. Dr. Yaşar Totik (Atatürk Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Turan Batar (Gediz Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Uğurhan Akyüz (ODTÜ)
  • Prof. Dr. Celal Zaim Çil (Çankaya Üniversitesi)

  10.Dönem Yürütme Kurulu (Mayıs 2016 - Kasım 2017)

  Genel Sekreter : Prof. Dr. Süheyda ATALAY (Ege Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU (Anadolu Üniversitesi) (8. ve 9.  Dönem MDK Genel Sekreteri)

  • Prof. Dr. Günay ANLAŞ (Boğaziçi Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Serdal TERZİ (Süleyman Demirel Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Yaşar TOTİK (Atatürk Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Berna DENGİZ (Başkent Üniversitesi)

  11.Dönem Yürütme Kurulu (Kasım 2017 - Kasım 2018)

  Genel Sekreter Prof. Dr. Süheyda ATALAY (Ege Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU (Anadolu Üniversitesi) (8. ve 9.  Dönem MDK Genel Sekreteri)
  • Prof. Dr. Günay ANLAŞ (Boğaziçi Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Serdal TERZİ (Süleyman Demirel Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Berna DENGİZ (Başkent Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Sefa TARHAN (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Aykut HOCANIN (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Göktay Ediz (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi) 

  12. Dönem Yürütme Kurulu ( Kasım 2018 - Ekim 2022 )

  Genel Sekreter : Prof. Dr. Günay Anlaş (Boğaziçi Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Süheyda ATALAY (Ege Üniversitesi) (10. ve 11. Dönem MDK Genel Sekreteri)

  • Prof. Dr. Serdal TERZİ (Süleyman Demirel Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Berna DENGİZ (Başkent Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Sefa TARHAN (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Aykut HOCANIN (Doğu Akdeniz Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Süleyman KAYTAKOĞLU (Eskişehir Teknik Üniversitesi)

  13. Dönem Yürütme Kurulu ( Ekim 2022 - Mayıs 2023 )

  Genel Sekreter : Prof. Dr. Berna Dengiz (Başkent Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Mustafa M. Demir (İzmir Teknoloji Enstitüsü )

  • Prof. Dr. Gültekin Özdemir (Süleyman Demirel Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Günay Anlaş (Boğaziçi Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Güney Özcebe (TED Üniversitesi)

  • Prof. Dr. Şükrü Özen (Akdeniz Üniversitesi)

muh-dek-logo

Stratejik Plan

muh-dek-logo

Komisyon Raporları